Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Wydarzenia szkolne 2021 / 2022

Zapisy do świetlicy oraz obiady
na rok szkolny 2021/2022

 

 

Uprzejmie informujmy, że trwają zapisy na rok szkolny 2021 / 2022 do świetlicy szkolnej oraz na obiady.

 

Zainteresowanych rodziców/opiekunów proszę o wypełnienie :

 

  • Karty zgłoszeniowej dziecka do świetlicy
  • Umowy o korzystanie z obiadów dla uczniów
     

Druki można pobrać przy wejściu do szkoły bądź ze szkolnej strony internetowej www.sp36tychy.pl  w zakładce: Dla Rodziców –> Druki szkolne.

 

Dokładnie wypełnione dokumenty należy  dostarczyć do szkoły  -  wrzutnia szkolna przy wejściu.

 

Termin składania dokumentów do 2 września 2021 r.

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Od 1 września zostają ponownie otwarte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

 

Szczegóły na stronie https://umtychy.pl/pomoc-prawna oraz

 https://bip.umtychy.pl/nieodplatna_pomoc_prawna/351

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
 1 września 2021 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

Godzina 11.00

 

Klasa I a, I b – spotkanie w sali gimnastycznej, pasowanie na ucznia, następnie  przejście do sal:

 

Klasa 1a – sala nr 3

Klasa 1b – sala nr 1

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną do szkoły z uczniem klasy pierwszej może wejść jeden rodzic/opiekun prawny. Pozostałych rodziców/opiekunów prawnych prosimy o pozostanie przed budynkiem szkoły.

 

Godzina 9.00

 

Klasy VI – VIII – spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach:

 

Klasa VI a – sala nr 10

Klasa VII a – sala nr 8

Klasa VII b – sala nr 13

Klasa VII c – sala nr 11

Klasa VII d – sala nr 7

Klasa VII e-  sala nr 14

Klasa VIII a – sala nr 4

Klasa VIII b – sala nr 5

Klasa VIII c – sala nr 12

Klasa VIII d – sala nr 6

 

Godzina 10.00

 

Klasy II – V -  spotkanie z wychowawcą w wyznaczonych salach

 

Klasa II a-  sala nr 3

Klasa II b -  sala nr 4

Klasa III a -  sala nr 2

Klasa III b – sala nr 1

Klasa IV a – sala nr 7

Klasa IV b – sala nr 6

Klasa IV c – sala nr 9

Klasa V a – sala nr 5

Klasa V b – sala nr 10

 

Przypominamy o obowiązujących w szkole procedurach bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Do szkoły może przyjść tylko zdrowy uczeń. Przy wejściu należy dezynfekować ręce. W przestrzeniach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Zachowujemy dystans.

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

List Ministra

Kwestionariusz 

Deklaracja na szczepienie

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2021/2022

 

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2021 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

 

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  

 

Szczegóły w linku

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
– list Ministra Edukacji i Nauki