Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

TWOJE DANE TWOJA SPRAWA

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY
PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
„TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 

  • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli

  • poszerzenie wiedzy uczniów,  jak mają chronić dane osobowe zarówno w realnym, jak i w cyfrowym świecie,

  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

 


Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

 

Program jest realizowany w dwóch etapach:

 

  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają Koordynatorzy Programu, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu i otrzymują materiały edukacyjne, a następnie przekazują wiedzę i pakiety edukacyjne podczas rad pedagogicznych,
     

  • w kolejnym etapie nauczyciele wiedzę zdobytą podczas szkolenia upowszechniają wśród uczniów, zarówno podczas lekcji z różnych przedmiotów, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.

 

 

Systemowa edukacja w całej Polsce

 


Program „Twoje dane – Twoja sprawa” – skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli – jest systemowym projektem realizowanym na skalę ogólnopolską.


Jednym z bardzo ważnych priorytetów Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest edukacja. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) organ nadzorczy ma za zadanie upowszechniać
w społeczeństwie wiedzę o ochronie danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych w tym zakresie do dzieci.


Program „Twoje dane – Twoja sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat można uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz innych wydarzeń tematycznych, przy wykorzystaniu gier i zabaw.


Statystycznie rocznie Program realizuje ponad. 40 000 uczniów oraz ponad 
3 500 nauczycieli, którzy podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności zarówno w szkołach w całej Polsce, jak i w lokalnych społecznościach.

 

Szczegółowe informacje o programie: https://uodo.gov.pl/pl/p/tdts

Informacje o programie

Korzyści z udziału w programie

Informacje o nowym logotypie

Ulotka

 

Dnia 28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. 

W tym dniu w całej Europie, odbywają się liczne wydarzenia podkreślające znaczenie ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole w lutym zorganizowane będą interesujące lekcje i wydarzeń dla uczniów mające na celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych, promowanie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony danych osobowych, rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w dobie szybkiego rozwoju nowych technologii, kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów oraz zwrócenie uwagi rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego na istotę ochrony danych osobowych i prawo do prywatności.
 
 

Dzień Ochrony Danych osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania
– poradnik UODO dla szkół

UODO nauka zdalna

UODO dobre praktyki

Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie

Informacja prasowa UODO

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo
podczas lekcji On-line

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Warto wiedzieć, że... rozpoczynamy cykl porad 

Korzystanie z aplikacji TIKTOK

SMATFON

Edycja 2020/2021

Edycja 2019/2020

Ulotka informacyjna TDTS

Poradnik dla szkół TDTS

Informacje o użyciu logotypu

Warto wiedzieć, że... rozpoczynamy cykl porad 

Snapchat final

Instagram

List prezesa UODO