Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

W grudniu 2010r. otrzymalismy

CERTYFIKAT ŚLĄSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, gdzie cała społeczność szkolna, Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie podejmują świadome działania, aby rozwijać i wspierać zdrowy styl życia.

Wyodrębniamy następujące obszary działań:

Prawidłowe odżywianie się:

Dzieci rozpoczynające swą przygodę ze szkołą mają bardzo różne nawyki żywieniowe wyniesione z domu. Odpowiedni dobór jadłospisu powinien im pozwolić na poznanie mnogości smaków i potraw, które są odpowiednie dla danego wieku. Prawidłowy przekaz wiadomości na temat zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych (chipsy, napoje gazowane, nadmiar słodyczy) opieramy o to, co dzieci jedzą w szkole. Zakres wiedzy przekazywanej obejmuje takie zagadnienia jak co jeść, kiedy jeść, ile jeść, jak jeść. Metody prowadzenia zajęć w tym zakresie są bardzo zróżnicowane - od wspólnych, zdrowych śniadań, spożywania w szkole świeżych warzyw i owoców w ramach projektu unijnego "Owoce w szkole", licznych konkursów szkolnych, po udział w akcjach i kampaniach ogólnopolskich takich jak np. "Śniadanie daje moc" czy "Zdrowo najedzeni".

 

 

 

Higiena życia codziennego i aktywność fizyczna:

Obok tradycyjnych zagadnień takich jak higiena ciała, higiena ubioru czy miejsca zabawy, współczesne życie, stawia przed Rodzicami i Nauczycielami nowe wyzwania. Jest nim dobór zabaw i rozwój zainteresowań dzieci. W dobie telewizji, gier komputerowych, jako najłatwiejszych sposobów spędzania czasu przed szkołą stoi zadanie pokazania dziecku takiego sposobu spędzania czasu, który będzie aktywny. Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne - jazda rekreacyjna na lodzie, zajęcia na basenie, koła artystyczne np. plastyczne, muzyczne wpływają bardziej stymulująco na rozwój małego człowieka niż godziny spędzone przed ekranem.

 

 

Niezwykle istotne zagadnienie stanowi fakt, aby wszystkie środowiska tworzące przestrzeń wychowawczą dziecka podejmowały możliwie spójne i jednolite co do przekazywanych sygnałów i treści wysiłki, aby uzupełniały się i współpracowały w ramach "tworzenia zdrowia" i "krzewienia zdrowia". Strategia taka określana jest mianem "promocji zdrowia", a jej początek musi mieć swe miejsce już w pierwszych latach nauki.

 

Wszystkie podejmowane działania mają jeden wspólny cel, stworzyć wśród "małych ludzi" modę na zdrowie. Takiego nastawienia, które spowoduje oczywistość pożądanych w aspekcie zdrowotności postaw i zachowań.

Szkoła promująca zdrowie