Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Rekrutacja na rok szkolny 2022 / 2023

Pragniemy poinformować Państwa, że rozpoczynamy rekrutację uczniów

klas trzecich do oddziału sportowego klasy czwartej na rok szkolny 2022/2023

o dwóch profilach:

 

hokej na lodzie

unihokej 

 

Do wyżej wymienionej klasy zapraszamy uczniów klas III charakteryzujących się wysokim poziomem sprawności fizycznej i bardzo dobrym stanem zdrowia. Ponadto uczniowie kandydujący do grupy hokejowej powinni  posiadać podstawowe umiejętności z zakresu hokeja na lodzie (technika jazdy i prowadzenia krążka).

 

Aby starać się o przyjęcie do klasy 4 sportowej należy:

 

 • złożyć wniosek (dostępny na stronie internetowej naszej szkoły)

 • posiadać orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej*)

 • przystąpić do prób sprawnościowych przewidzianych przez polskie związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny sportowej

 

Unihokej  

 

6 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

- bieg na dystansie 50 m

- zwis na drążku z ugiętymi ramionami

- siady z leżenia  

- skok w dal z miejsca 

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- bieg na dystansie  600 m

 

Hokej na lodzie 

 

6 prób testu IIHF (technika hokeja na lodzie)

 

- jazda bez krążka po slalomie przodem

- jazda z krążkiem po slalomie przodem

- jazda na wprost bez krążka

- jazda na wprost z krążkiem 

- jazda na wprost tyłem bez krążka 

- jazda tyłem na wprost z krążkiem

 

5 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

 

- bieg na dystansie 50 m

- skok w dal z miejsca

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- siady z leżenia 

- skłon tułowia w przód

 

*) Uczniowie przystępujący do testów sprawności muszą posiadać zaświadczenie lekarskie dobrym stanie zdrowia. 

 

 

Terminy testów :

 

Grupa hokejowa:

 

1. Test sprawności ogólnej - 30.03.2022 godz. 16.30 (sala gimnastyczna SP36)

 

2. Test sprawności specjalnej - 7.03.2022 godz. 18.30 (lodowisko)*

 

*termin może ulec zmianie

 

 

Grupa unihokejowa:

 

1. Test sprawności ogólnej - 30.03.2022 godz. 16.30 (sala gimnastyczna SP36)

 

 

 

O przyjęciu do klasy sportowej decydować będą wyniki uzyskane na testach sprawnościowych  oraz dopełnienie wymogów  formalnych tj. dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów w przewidzianych
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta
dotyczącym rekrutacji do oddziałów sportowych klas czwartych.

 

Rekrutacja 2022

na rok szkolny 2022/2023

do klasy 4 sportowej

hokej / unihokej

Rekrutacja dziecka do klasy I szkoły podstawowej

Rekrutacja dziecka do klasy IV szkoły podstawowej

 

 

 

REKRUTACJA 2022/2023

 

Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku, obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie o zasadach moralnych oraz... uśmiechu na twarzy.

 

 

Motto szkoły:

Non Scholae Sed Vitae Discimus
Nie dla szkoły lecz dla życia uczymy się

 

 

 • oddział z innowacją sportową o profilu hokej/unihokej
 • oddział z innowacją z podstaw programowania z elementami robotyki
 • oddział ogólnodostępny
 • oddział sportowy hokej/unihokej (klasa IV)
 • języki obce: angielski, niemiecki
 • nowocześnie wyposażone sale edukacji wczesnoszkolnej: tablice interaktywne, projektory, kąciki wypoczynku
 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe: językowa, matematyczna i przyrodniczo-biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, historyczna, plastyczna
 • nowoczesna pracownia komputerowa wyposażona w laptopy, tablety, tablety graficzne, drukarkę 3D, roboty Dash Dot i mBot, matę edukacyjną Mistrzowie Kodowania
 • sala gimnastyczna, salka korekcyjna
 • wielofunkcyjne boisko sportowe oraz plac zabaw
 • świetlica
 • stołówka szkolna
 • biblioteka z centrum multimedialnym
 • wykwalifikowana kadra pedagogiczna - specjaliści z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, trenerzy sportowi hokeja, unihokeja, tenisa ziemnego,
 • trenerzy tutoringu szkolnego
 • nauczyciele specjaliści z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: surdopedagodzy, tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholog, pedagodzy.

 

 

W trosce o uczniów:

 

 • zadania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze ukierunkowujemy na indywidualne potrzeby ucznia,
 • dbamy o wszechstronny rozwój ucznia
 • oferujemy szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia
 • podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne takie jak obsługa, projektowanie i drukowanie projektów uczniowskich z wykorzystaniem drukarki 3D Ultimaker,
 • uczymy kodowania w oparciu o matę edukacyjną Mistrzowie Kodowania,
 • wykorzystujemy urządzenia mobilne (m.in. tablety, tablety graficzne), roboty Dash i Dot oraz mBot w połączeniu z aplikacjami do nauki programowania,
 • rozwijamy talenty i zainteresowania uczniów,
 • wdrażamy i realizujemy bardzo liczne innowacje pedagogiczne o charakterze metodyczno - programowym,
 • zapewniamy rzetelną opiekę psychologa i pedagogów szkolnych,
 • w ramach działań profilaktyczno-wychowawczych uczniowie biorą aktywny udział w wielu akcjach, kampaniach i programach o zakresie lokalnym oraz ogólnopolskim,
 • wykorzystujemy nowoczesne formy terapii, m.in. metodą Warnkego i Biofeedback, gabinet SI
 • oferujemy obiady w stołówce szkolnej,
 • godziny pracy świetlicy dostosowujemy do potrzeb rodziców,
 • propagujemy zdrowy styl życia, jesteśmy w gronie szkół posiadających krajowy certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie,
 • dbamy o wysoką jakość nauczania poprzez realizację projektów takich jak: Szkoła Ucząca się, Mistrzowie Kodowania, Wychować Człowieka Mądrego - Tutoring Szkolny, Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, Twoje dane - Twoja sprawa, Poznaj Polskę, Pamięć 81, Laboratoria Przyszłości
 • bogaty wybór zajęć pozalekcyjnych, m. in. zajęć artystycznych oraz kół przedmiotowych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych oraz językowych.

 

Obserwując potencjał i możliwości naszych uczniów oraz ich zainteresowania organizujemy liczne zajęcia z programowania z elementami robotyki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, otwieramy w roku szkolnym 2022/2022 klasę pierwszą z innowacją z podstaw programowania dla najmłodszych z elementami robotyki.

 

W ramach szkolenia sportowego realizujemy: zajęcia z tenisa ziemnego, hokeja na lodzie, unihokeja, tenisa stołowego. Trenujemy drużyny sportowe, dziewcząt i chłopców, które odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim pod opieką utytułowanych trenerów. Nasze absolwentki i nasi absolwenci występują w pierwszoligowych drużynach hokeja i unihokeja.

 

 

rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania        wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym *

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.

od 1 lutego 2022 r.
od godz.8.00

do 4 marca 2022 r.
do godz.15.00

od 8 lipca 2022 r.
od godz.8.00

do 11 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych.

do 4 kwietnia 2022 r.

do 14 lipca 2022 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 5 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00

15 lipca 2022 r.
do godz. 10.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 5 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00

15 lipca 2022 r.
do godz. 10.00

5.

Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy IV szkoły podstawowej.

od 24 do 28 czerwca
2022 r.

do godz. 15.00

8 - 11 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

6 .

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.

od 24 do 28 czerwca
2022 r.
do godz. 15.00

15 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

7.

Podanie do publicznej listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

15 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
i WNIOSKÓW

od 7 lutego 2022 r.
od godz. 8:00

do 2 marca 2022 r.
do godz. 15:00

**Przeprowadzenie prób sprawności fizycznych, jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego wymaga

od 25 marca 2022r.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

od 28 marca 2022r.
do godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1 kwietnia 2022r.
do godz. 14:00

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły

do 7 kwietnia 2022 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8 kwietnia 2022 r.
do godz.15:00

**Termin prób sprawności fizycznej dla oddziału z innowacją hokej/unihokej:

 

 

9.03.2022 godz. 17.00 (sala gimnastyczna SP36)

 

 

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

Rekrutacja do szkoły podstawowej

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

 

Lista osób zakwalifikowanych

Lista przyjętych do klasy pierwszej

 

Lista osób przyjętych

Informator  tyskich szkół

 

Informator o tyskich szkołach ponadpodstawowych

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Lista przyjętych do klasy pierwszej
w rekrutacji uzupełniającej

 

Lista osób przyjętych

Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 do klasy IV sportowej o profilu hokej na lodzie / unihokej

w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

na rok szkolny 2022/2023

 

Lista osób nieprzyjętych