Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Rekrutacja 2019

na rok szkolny 2019/2020

do klasy 4 sportowej

hokej / unihokej

Pragniemy poinformować Państwa, że rozpoczynamy rekrutację uczniów klas trzecich do oddziału sportowego klasy czwartej na rok szkolny 2019/2020 o dwóch profilach:

- hokej na lodzie

- unihokej 

 

Do wyżej wymienionej klasy zapraszamy uczniów klas III charakteryzujących się wysokim poziomem sprawności fizycznej i bardzo dobrym stanem zdrowia. Ponadto uczniowie kandydujący do grupy hokejowej powinni  posiadać podstawowe umiejętności z zakresu hokeja na lodzie (technika jazdy i prowadzenia krążka).

Aby starać się o przyjęcie do klasy 4 sportowej należy:

- złożyć wniosek (dostępny na stronie internetowej naszej szkoły)

- posiadać orzeczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej*)

- przystąpić do prób sprawnościowych przewidzianych przez polskie związki sportowe odpowiednie dla danej dyscypliny sportowej

 

Unihokej  

6 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

- bieg na dystansie 50 m

- zwis na drążku z ugiętymi ramionami

- siady z leżenia  

- skok w dal z miejsca 

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- bieg na dystansie  600 m

 

Hokej na lodzie 

6 prób testu IIHF (technika hokeja na lodzie)

- jazda bez krążka po slalomie przodem

- jazda z krążkiem po slalomie przodem

- jazda na wprost bez krążka

- jazda na wprost z krążkiem 

- jazda na wprost tyłem bez krążka 

- jazda tyłem na wprost z krążkiem

 

5 prób z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 

- bieg na dystansie 50 m

-  skok w dal z miejsca

- bieg wahadłowy 4x10 m 

- siady z leżenia 

- skłon tułowia w przód

 

*) Uczniowie przystępujący do testów sprawności muszą posiadać zaświadczenie lekarskie dobrym stanie zdrowia. 

 

Termin testu sprawności ogólnej (hokej na lodzie i unihokej) – 22.03.2019r. godz. 16:30 – obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

 

Termin testu sprawności specjalnej (hokej na lodzie) – 25.03.2019r. godz. 16:00  - lodowisko MOSiR  Tychy

 

O przyjęciu do klasy sportowej decydować będą wyniki uzyskane na testach sprawnościowych  oraz dopełnienie wymogów  formalnych tj. dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów w przewidzianych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta dotyczącym rekrutacji do oddziałów sportowych klas czwartych.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019 / 2020