Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

Skład Rady Rodziców 2020/2021

 

 

 

Przewodniczący –Sylwia Kabus

Z-ca przewodniczącego – Izabela Gwóźdź

Skarbnik – Małgorzata Laskowska

Sekretarz – Iwona Lis

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Członkowie:

 1) Izabela Rendak

 2) Izabela Drzewiecka

 

 

Składki na rzecz Rady Rodziców

W roku szkolnym 2020/2021 składki wynoszą:

 

 50 zł – na pierwsze dziecko

 30 zł – na drugie dziecko

Trzecie dziecko jest zwolnione z opłaty

 

Wpłaty można dokonywać w ratach !

 

Numer konta

 

Wpłaty należy dokonywać na nw. konto

lub u wychowawców klas z podaniem:
imienia i nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

 

 

 

Bank Pekao S.A.

 50 1240 1330 1111 0011 0289 3345

 

Rada Rodziców