Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

 

Szkoła Podstawowa nr 36 uczestniczy w kampanii

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji

zjawisko używania substancji psychoaktywnych

Pomoc psychologiczna

Godziny pracy Pedagogów
w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

MAGDALENA KUBECZKO

08.00-12.00

08.00-12.00

08.55- 12.55

11.30-15.30

11.00-15.00

KATARZYNA MATYSIAK

11.00-15.00

11.15-15.45

12.30-16.30

08.00-11.00

8.15-12.45

19 dni przeciwko przemocy

19 dni przeciwko  przemocy

 

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta, została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Miasto Tychy kolejny rok uczestniczy w ww. kampanii, której celem jest budowanie prawidłowych postaw wobec przemocy i wyposażanie mieszkańców w narzędzia niezbędne do szukania pomocy.

W ramach kampanii zaplanowano warsztaty dla rodziców. Szczegóły poniżej: