Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

 

Kalendarz 2019 / 2020

Harmonogram konsultacji

Harmonogram zebrań z rodzicami

I okres trwa : od 2 września 2019 r. do 10 stycznia 2020 r.

 

II okres trwa : od 27 stycznia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

 

L. p.

Miesiąc

Data

Godzina
Klasy
I-III

Godzina
Klasy
IV-VIII

Tematyka

1.

Październik

8.10.2019 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

2.

Listopad

12.11.2019r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

3.

Luty

11.02.2020r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

4.

Marzec

10.03.2020r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

5.

Kwiecień

21.04.2020 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

6.

Maj

19.05.2020 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 

Dodatkowe dni wolne
w roku szkolnym 2019/2020:

 

1)  2 dni rekolekcje marzec 2020r.

2)  21,22,23.04.2020r.  –Egzamin Ósmoklasisty

3)  13.05.2020r. (środa) – Święto Patrona Szkoły

4)  29.05.2020r. (piątek) – Dzień Dziecka i Dzień Sportu połączony z Festynem Rodzinnym

5)  12.06.2020r. (piątek) -  po Bożym Ciele

6)  25.06.2020 (czwartek) – Dzień pustej klasy
 

W dniach, o których mowa w pkt. 1-6  szkoła organizuje uczniom zajęcia wychowawczo- opiekuńcze.