Harmonogram 2022 / 2023

L.p.

Miesiąc

Data

Godzina/
klasa

Tematyka

I- III

IV-VI

VII-VIII

 1.  

Wrzesień

6.09.2022r.
(wtorek)

16.30

17.30

17.30

tylko klasy VII

 

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców,
 • zapoznanie rodziców z WZO,
 • planem pracy wychowawcy.

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców odbędzie się 12.09.2022 o godz. 18.00:

 • wybór Prezydium Rady Rodziców,
 • omówienie spraw istotnych dla szkoły.
 1.  

Wrzesień

8.09.2022r.
(czwartek)

 

 

17.30

tylko klasy VIII oraz OP7-8

 

 

 

18.30

Spotkanie Dyrekcji, pedagogów oraz wychowawców z rodzicami uczniów klas ósmych odnośnie organizacji oraz możliwych dostosowaniach warunków i form egzaminu ósmoklasisty

 

Spotkania klasowe z wychowawcą:

 • m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców,
 • zapoznanie rodziców z WZO,
 • planem pracy wychowawcy.

 

 1.  

Grudzień

20.12.2022r.
(wtorek)

 

16.30

 

17.30

 

18.30

Spotkania klasowe z wychowawcą-
poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem, tj. do dnia
19.12.2022 r. - wystawienie ocen za I okres na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady
pedagogicznej tj. do dn. 02.01.2023 r. - Konferencja klasyfikacyjna w dniu:
05.01.2023r. ( ze względu na święto Trzech Króli),

Konferencja podsumowująca w dniu:
13.01.2023 r.

 1.  

Styczeń

10.01.2023r.

(wtorek)

16.30

17.30

18.30

Wywiadówka - poinformowanie rodziców o ocenach klasyfikacyjnych za I okres z zajęć edukacyjnych oraz z  zachowania.

 1.  

Styczeń

10.02.2023r.
(piątek)

16.00 do 17.30

Spotkanie dyrektora, pedagoga, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
z rodzicami przyszłych uczniów kl. I
w ramach „Dni otwartych szkoły”.

 1.  

Maj

30.05.2023r.
(wtorek)

16.30

17.30

18.30

Spotkanie klasowe z wychowawcą-
poinformowanie rodziców
o przewidywanych
dla uczniów rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania z dwutygodniowym
wyprzedzeniem, tj. do dnia 30.05.2023 r. - wystawienie ocen rocznych i końcowych na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej tj. do dn. 13.06.2023 r.
Konferencja klasyfikacyjna w dniu:
16.06.2023r.

Konferencja podsumowująca w dniu: 26.06.2023 r.

 1.  

Czerwiec

6.06.2023r.
(wtorek)

17.30

 

 

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych

L. p.

Miesiąc

Data

Godzina
Klasy
I-III

Godzina
Klasy
IV-VIII

Tematyka

 1.  

Październik

11.10.2022 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 1.  

Listopad

8.11.2022r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 1.  

Luty

7.02.2023r.

(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 1.  

Marzec

14.03.2023r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 1.  

Kwiecień

18.04.2023 r.
(wtorek)

16.30 –17.30

17.30 –18.30

Indywidualne przedstawianie informacji o uczniach.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram konsultacji

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :