Lp.

Nazwisko Imię

Nauczany przedmiot

1.

Wójcik Danuta

Dyrektor szkoły

2.

Derej Aneta

język polski

3.

Mazgaj Halina

fizyka

4.

Antoszczyk Iwona

edukacja wczesnoszkolna,

5.

Bogacka Marta

edukacja wczesnoszkolna,
nauczyciel wspomagający

6.

Bogdoł Joanna

nauczyciel wspomagający

7.

Bugla Joanna

chemia, edb

8.

Celińska Ewa

edukacja wczesnoszkolna,
nauczyciel świetlicy

9.

Curyło Katarzyna

historia, Wiedza o społeczeństwie

10.

Czernik – Kubiak Anita

język polski

11.

Daniel Elżbieta

Pedagog, doradztwo zawodowe

12.

Dominik Małgorzata

nauczyciel wspomagający

13.

Frączek Magdalena

wychowanie fizyczne

14.

Garbocz Dariusz

wychowanie fizyczne

15.

Glaesel Anna

biblioteka

16.

Jasek Aleksandra

język polski,

17.

Kit Anetta

język niemiecki,
wychowanie do życia w rodzinie

18.

Kliś Beata

geografia

19.

Kornecka Małgorzata

świetlica

20.

Kowalik Zenobia

matematyka, informatyka,

21.

Kozub Grzegorz

religia

22.

Kubeczko Magdalena

Pedagog specjalny

23.

Lis Zofia

religia

24.

Lisowska Ewa

nauczyciel świetlicy

25.

Majdiuk Paulina

język angielski,

26.

Majkowski Wojciech

wychowanie fizyczne

27.

Matysiak Katarzyna

pedagog

28.

Milczarek Sylwia

matematyka, informatyka

29.

Mucha Sławomir

muzyka

30.

Panczek Aleksandra

język angielski,

31.

Piwowarczyk Alicja

edukacja wczesnoszkolna

32.

Prusek Justyna

nauczyciel wspomagający

33.

Rams Katarzyna

biologia, przyroda

34.

Sajewicz Artur

wychowanie fizyczne

35.

Siemiątkowska Justyna

edukacja wczesnoszkolna

36.

Skarżyńska Karolina

świetlica

37.

Sosna Barbara

edukacja wczesnoszkolna

38.

Titz Joanna

język angielski

39. 

Waśniowska Agnieszka

język polski,

40.

Wiśniowska Alicja

matematyka

41.

Wojtal Beata

nauczyciel wspomagający,
terapia metodą Warnkego

42.

Woźny Dorota

Edukacja wczesnoszkolna,
terapia Biofeedback,

43.

Wójcik Żaneta

plastyka, technika

44.

Żłobińska Jolanta

religia

 

Grono pedagogiczne

 

Dyrektor mgr Danuta Wójcik

 

Dyrektorem szkoły jest mgr Danuta Wójcik

Funkcję pełni od 1 stycznia 2000 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

wtorek 10.40-11.40

 

 

Wicedyrektor mgr Aneta Derej

 

Funkcję pełni od 1 września 2019 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

środa 15:00-16:00

 

 

Wicedyrektor mgr Halina Mazgaj

 

Funkcję pełni od 3 lutego 2020 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

czwartek 14.30-15.30

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :