Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Dyrektor mgr Danuta Wójcik

 

Dyrektorem szkoły jest mgr Danuta Wójcik

Funkcję pełni od 1 stycznia 2000 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

wtorek 10.00-11.00

 

 

Wicedyrektor mgr Aneta Derej

 

Funkcję pełni od 1 września 2019 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

poniedziałek 9:00-10:00

 

 

Wicedyrektor mgr Halina Mazgaj

 

Funkcję pełni od 3 lutego 2020 r.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW:

środa 15.00-16.00

 

 

 

Grono pedagogiczne

 

Lp.

Nazwisko Imię

 

Nauczany przedmiot

 1.  

Wójcik Danuta

Dyrektor szkoły

 1.  

Derej Aneta

język polski

 1.  

Mazgaj Halina

fizyka

 1.  

Antoszczyk Iwona

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Banaś Ilona

matematyka, terapia Biofeedback

 1.  

Bogacka Marta

edukacja wczesnoszkolna,
nauczyciel wspomagający

 1.  

Bogdoł Joanna

nauczyciel wspomagający

 1.  

Bugla Joanna

chemia, świetlica

 1.  

Celińska Ewa

edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

 1.  

Curyło Katarzyna

historia, Wiedza o społeczeństwie, świetlica

 1.  

Czernik – Kubiak Anita

język polski

 1.  

Daniel Elżbieta

edukacja wczesnoszkolna,

terapia Biofeedback

doradztwo zawodowe

 1.  

Frączek Magdalena

wychowanie fizyczne

 1.  

Garbocz Dariusz

wychowanie fizyczne

 1.  

Glaesel Anna

biblioteka

 1.  

Godula Natalia

świetlica

 1.  

Janiszewska Anna

psycholog

 1.  

Jasek Aleksandra

język polski,

terapia metodą Warnkego

 1.  

Jurczyński Szymon

wychowanie fizyczne, Tenis

 1.  

Kit Anetta

język niemiecki,

wychowanie do życia w rodzinie

 1.  

Kita Jacek

historia, wos, świetlica

 1.  

Kliś Beata

geografia

 1.  

Kornecka Małgorzata

świetlica

 1.  

Kowalik Zenobia

matematyka, informatyka, nauczyciel wspomagający

 1.  

Kubeczko Magdalena

pedagog

 1.  

Lis Zofia

religia

 1.  

Lisowska Ewa

nauczyciel wspomagający

 1.  

Majdiuk Paulina

język angielski, nauczyciel wspomagający

 1.  

Majkowski Wojciech

wychowanie fizyczne

 1.  

Matysiak Katarzyna

pedagog

 1.  

Milczarek Sylwia

matematyka, informatyka, nauczyciel wspomagajacy

 1.  

Mucha Sławomir

muzyka, edb

 1.  

Nowak Katarzyna

język polski

 1.  

Panczek Aleksandra

język angielski, nauczyciel wspomagający

 1.  

Piwowarczyk Alicja

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Prusek Justyna

nauczyciel wspomagający

 1.  

Rams Katarzyna

biologia, przyroda, nauczyciel wspomagający

 1.  

Sajewicz Artur

wychowanie fizyczne

 1.  

Siemiątkowska Justyna

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

 1.  

Sosna Barbara

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

 1.  

Szostok Paulina

język włoski

 1.  

Śramski Waldemar

technika

 1.  

Titz Joanna

język angielski

 1.  

Waśniowska Agnieszka

język polski, nauczyciel wspomagający

 1.  

Wojtal Beata

nauczyciel wspomagający,

terapia metodą Warnkego

 1.  

Wójcik Żaneta

plastyka, nauczyciel wspomagający

 1.  

Zarzecka Klaudia

nauczyciel wspomagający

 1.  

Żłobińska Jolanta

religia

 1.  

Żogała Dominika

nauczyciel wspomagający, język angielski

 1.  

Żuraw Beata

matematyka, nauczyciel wspomagający