Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Więcej informacji na temat egzaminu na: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Egzamin ósmoklasisty 2020r.