W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” dla placówek oświatowych miasta Tychy  nasza szkoła otrzymała dwie tablice interaktywna  z projektorem ultrakrótkoogniskowym. 

 

Tablice zostały ulokowane w sali nr 3 oraz sali nr 4.Najczęściej wykorzystywane są przez uczniów najmłodszych klas. Dzięki otrzymanemu wsparciu znacząco rozwinęły się umiejętności TIK zarówno uczniów jak i nauczycieli.

 

Przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem TIK w SP36 w Tychach:

 

 • Korzystanie z zasobów Wordwall oraz tworzenie własnych zadań

 • Wykorzystywanie aplikacji Mentimeter (wstęp do lekcji, ewaluacja lekcji, prowadzenie głosowań w klasie)

 • Korzystanie z zasobów portalu Canva, tworzenie plakatów, ulotek, dyplomów itd.

 • Wykorzystywanie portalu Leopardy oraz Liveworksheets podczas lekcji języka angielskiego

 • Korzystanie z zasobów Genially, m.in. tworzenie prezentacji

 • Granie w gry edukacyjne poprzez aplikacje Quizzizz lub Kahoot. Tworzenie własnych quizów. Zachęcanie uczniów do tworzenia własnych quizów na tych stronach oraz tworzenie quizów jako zadania domowego.

 • Korzystanie z zasobów LeearningApps, tworzenie własnych potrzebnych zadań na tym portalu, tworzenie przez uczniów zadań w formie zadań domowych.

 • Korzystanie z Biblioteki Internetowej Wolne Lektury podczas lekcji języka polskiego

 • Wyświetlanie na tablicy multimedialnej elektronicznej wersji podręczników, zeszytów ćwiczeń.  Wspólne analizowanie treści zawartych w podręcznikach.

 • Przekazywanie i przechowywanie plików w chmurze.

 • Wykorzystywanie tabletów szkolnych.

 • Wykorzystywanie robotów szkolnych oraz aplikacji do programowania robotów.

 • Wykorzystywanie robotów jako narzędzia motywacyjnego do działania.

 • Wykorzystywanie aplikacji Formularze Google do sprawdzania wiedzy uczniów.

 • Wykorzystywanie aplikacji Formularze Google do ewaluacji pracy własnej nauczyciela oraz zbierania innych opinii, stanowisk uczniów.

 • Aplikacje do nauki pisania i tworzenia zbiorów danych.

 • Programy do grafiki komputerowej.

 • Filmy i prezentacje edukacyjne z YouTube.

 • Korzystanie z Oxford University Press, Oxford Learner’s Bookshelf.

 • Pokaz nauczanych elementów techniki sportów indywidualnych oraz gier zespołowych wykorzystując materiały szkoleniowe umieszczone na stronach internetowych związków sportowych, serwisy YouTube, e-wf i innych.

 • Na lekcjach wychowania fizycznego analiza wyników testów sprawnościowych wykorzystując dostępne w sieci tabele porównawcze.

 • Zachęcanie do aktywności fizycznej w czasie wolnym wykorzystując różnego rodzaju aplikacje monitorujące tą aktywność (m.in. endomondo).

 • Wyszukiwanie przez uczniów różnorodnych informacji z przeglądarek internetowych jako jeden z elementów lekcji.

 • Kontaktowanie się z uczniami poprzez Mobidziennik oraz aplikację Teams

 • Wyświetlanie filmów edukacyjnych dostępnych na płytach cd lub stronach internetowych np. Netflix

 • Prowadzenie lekcji w formie escape-room tworzonych w Genially

 • Prowadzenie lekcji metodą Webquest

 

 

 

 

Stosowanie TIK w szkole znacząco wpłynęło na zwiększenie zaangażowania nauczycieli w proces nauczania. Nauczyciele stosowali różnorodne narzędzia TIK, takie jak między innymi platformy internetowe: e-podręczniki, www.lektury.gov.pl, e-twinning, YouTube, www.deutschteam.wordpress, complatformy dzwonek.pl oraz ucze.pl, www.goethe.de, www.dw.com, www.pasch-net.de, www.vitaminde.de. Nauczycieli wykorzystywali wiele różnorodnych aplikacji takich jak np.: LearningsApps, wordwall, wordle, addletters, PicCollage, EduPuzzle, szalone liczby.pl, PisuPisu,  Matzoo, Genial.ly, Kahoot!, Padlet, Wakelet, witryny Google, Office 365, Quiziz, Testportal, Baamboozle, Flipquiz, Freerice,  Gamestolearnenglish.com, pearson.pl, anglomaniacy.pl, discoveryeducation.com, szlifujangielski.pl, Postcrossing, scholaris.pl. Nauczyciele podczas lekcji wykorzystywali również podręczniki w wersjach multimedialnych. Wykorzystywali własne prezentacje, quizy, zadania mulimedialne. Nauczyciele posiłkowali się filmami i nagraniami dostępnymi w Internecie. Stosowanie TIK przez nauczycieli znacząco wpłynęło na proces uczenia się przez uczniów. Uczniowie byli bardziej zainteresowani tematem lekcji. Potrafili skupić uwagę na dłużej. Dzięki zastosowaniu TIK uczniowie byli zmotywowani do nauki i często do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Uczniowie zapoznawali się z aplikacjami i stronami dzięki którymi mogli pogłębiać swoją wiedzę.

 

 

 

Aktywna tablica

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

Partnerzy, sponsorzy:

Współpracujemy :

Certyfikaty:

Uczestniczymy :