ZAPAMIĘTAJ numery alarmowe 

 

      Pogotowie ratunkowe............999

      Policja....................................997

      Straż Pożarna.........................998

      Numer alarmowy....................112

 

 

 

Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

"Non Scholae Sed Vitae Discimus"  

„Nie Dla Szkoły Lecz Dla Życia Uczymy Się”  

 

 Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku,

obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie

w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła

coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie

o zasadach moralnych, oraz...uśmiechu na twarzy.

PHO3NIX - Konkurs sportowy

 

 

Nasza szkoła bierze udział w charytatywnym konkursie sportowym - ruszamy 24 stycznia. Poniżej informacje oraz linki do rejestracji.

 

 

APLIKACJA MOBILNA PHO3NIX KIDS

Konkurs przeprowadzony będzie w całości w darmowej aplikacji mobilnej Pho3nix Kids. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play (dla telefonów z systemem Android) oraz AppStore (dla telefonów z systemem iOS). Można ją znaleźć wpisując w Google Play lub AppStorze frazę "Pho3nix Kids".

 

REJESTRACJA UCZNIÓW

Każdy użytkownik podczas pierwszego logowania wybiera z listy placówkę, której jest uczniem. Wybór szkoły jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w rywalizacji na kroki w terminie 24.01 - 6.02.2022 r. 
Aby upewnić się, że uczeń ma poprawnie przypisaną szkołę, należy zajrzeć w „PROFIL” użytkownika. Jeśli uczeń ma przypisaną błędną szkołę lub nie przypisał szkoły w ogóle, powinien się skontaktować z pomocą techniczną pod adresem pomoc@pho3nix-kids.com w celu przypisania go do właściwej szkoły.

 

DOKŁADNA INSTRUKCJA REJESTRACJI

 

 

 

 

ZASADY KONKURSU I AKCJI CHARYTATYWNEJ

Konkurs stanowi rywalizację międzyszkolną, polegającą na zebraniu jak największej liczby kroków przez uczniów każdej szkoły, a odbywa się w terminie: 24 stycznia – 6 lutego 2022.

Dzieci wykonują kroki w aplikacji mobilnej Pho3nix Kids. Wynik Szkoły w rankingu międzyszkolnym to suma kroków 50 najaktywniejszych uczniów z każdej placówki, co daje równe szanse szkołom o różnej ilości uczniów. Szkoły rywalizują o miano najaktywniejszej.

Fundacja Pho3nix nagrodzi uczniów 20 szkół z największą liczbą kroków wykonanych od 24.01 do 6.02. Do wygrania setki opasek sportowych Huawei Band 4!

 

Dodatkowo, za każdego ucznia Naszej szkoły, który wykona w aplikacji minimum 1000 kroków w okresie trwania konkursu, Fundacja Pho3nix przekaże na konto WOŚP 5 PLN. Naszym celem jest przekazanie 1 000 000 PLN na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacje

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, również w roku 2022 na terenie miasta Tychy działa pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

 

 

 

instrukcja rejestracji

 

Dnia 18 stycznia we wtorek
odbędą się zebrania z rodzicami

w formie on-line
 

 

 

 

 

Szczegóły u wychowawców.

Zebranie z Rodzicami

Zaproszenie na II Tyski Hackathon

 

 

Wydarzenie kierujemy do uczniów z roczników 2008 i 2009.

Zapraszamy Was na drugi Tyski Hackathon organizowany przy współpracy Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog i Stowarzyszenia I Love Math. Wydarzenie kierowane jest do ludzi młodych, otwartych na nowe technologie i chcących poprzez doświadczenia pogłębiać swoją wiedzę na temat programowania, tworzenia wirtualnej rzeczywistości, eksperymentowania z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń, takich jak: roboty, gogle VR, “inteligentne piłki”, kamerki 360 itp.

 

Zajęcia są bezpłatne, prowadzone przez dwie doświadczone trenerki
i realizowane w ramach projektu Informatyka bez Granic, więcej na stronie
    
http://informatykabezgranic.pl/

 

Obecnie rekrutujemy uczestników grupy w kategorii wiekowej 13-14 lat (roczniki 2008 – 2009). W ramach zajęć przewidujemy 7 dni intensywnej współpracy i zabawy z najnowocześniejszym sprzętem, robotami i programami.

 

Miejsce odbywania spotkań:
Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach, ul. Gen Ch. de Gaulle’a 18.

 

Terminarz:
I spotkanie:

29 stycznia (sobota), od 8:30 do 14:30 (z przerwami)
30 stycznia (niedziela), od 8:30 do 13:30 (z przerwami)

Kolejne spotkania:
W dniach od 21 do 25 lutego od 8:30 do 15:15 (z przerwami)

 

Jak się zgłosić?

Rodzic zgłasza udział dziecka poprzez wypełnienie formularza online: https://forms.office.com/r/q9CV5tLXdX

 

Następnie na skrzynkę mailową otrzymuje dokumenty rekrutacyjne, które należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły w ciągu maksymalnie siedmiu dni od momentu zgłoszenia. Jest to warunek konieczny, bez którego kandydat/kandydatka nie będzie mógł/mogła zostać zakwalifikowany/a na zajęcia. Dostarczenie dokumentów do szkoły nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na zajęcia. Proszę oczekiwać wiadomości z potwierdzeniem zakwalifikowania dziecka na zajęcia.

Zajęcia są w pełni bezpłatne, nie zapewniamy posiłków. Za drogę dziecka do i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.

Decyduje kolejność zgłoszeń - mamy tylko 12 miejsc! Ewentualne zapytania prosimy kierować na adres: annajedryczko@cyfrowydialog.pl

 

DNI OTWARTE 2022

 

Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią COVID-19, w tym roku szkolnym przed rodzicami i uczniami przyszłorocznych klas pierwszych otwieramy Wirtualne Drzwi naszej szkoły.
 

Prosimy gorąco o zapoznanie się zakładką na naszej stronie "Wirtualne Dni Otwarte 2022" oraz śledzenie profilu fb naszej szkoły. Znajdziecie tam Państwo sporo informacji na temat aktywność naszej szkoły. 

UWAGA!

 

 

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br.
wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych
będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

 


Uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych
będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

 

 

 

Szczegółowe zasady zostaną określone w rozporządzeniu, które Minister Edukacji i Nauki podpisze w środę, 26 stycznia br.