ZAPAMIĘTAJ numery alarmowe 

 

      Pogotowie ratunkowe............999

      Policja....................................997

      Straż Pożarna.........................998

      Numer alarmowy....................112

 

Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

"Non Scholae Sed Vitae Discimus"  

„Nie Dla Szkoły Lecz Dla Życia Uczymy Się”  

 

 Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku,

obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie

w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła

coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie

o zasadach moralnych, oraz...uśmiechu na twarzy.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły na rozpoczęcie
roku szkolnego 1 września 2022 roku w sali gimnastycznej,
a następnie przejście  pod opieką wychowawców do sal lekcyjnych
 zgodnie z poniższym harmonogramem.

 

klasy VI – VIII  oraz OP 7-8 o godz. 9.00

s.5 - klasa 6a

s.7 - klasa 6b

s.10 - klasa 7a

s.8 - klasa 8a

s.13 - klasa 8b

s.11 - klasa 8c

s.17 - klasa 8d

s.14 - klasa 8e

s. 9 – klasa OP7-8

 

klasy II – V oraz OP 1-3 o godz. 10.00

s.2 - klasa 2a

s.1 - klasa 2b

s.3 - klasa 3a

s.4 - klasa 3b

s.6 - klasa 4a

s.10 - klasa 4b

s.7 - klasa 5a

s.9 - klasa 5b

s.13 - klasa 5c

s.5 – klasa OP1-3

 

klasy I o godz. 11.00 (w sali gimnastycznej)

 

 

* OP1-3, OP7-8 - oddziały przygotowawcze

Szkoła Pozytywnego Myślenia.

 

 

Z radością informujemy, że nasza szkoła została doceniona certyfikatem Szkoły Pozytywnego Myślenia 2022. Dokument ten potwierdza, że szkoła aktywnie uczestniczyła w działaniach, mających na celu poprawę dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dziękujemy wychowawcom oraz uczniom klas 4,6 oraz 7 za realizację zadań.

List Ministra Przemysława Czarnka
skierowany do nauczycieli, uczniów oraz rodziców.

 

 

 

Ślubowanie pierwszoklasistów.

 

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 36 odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.  Odświętnie ubrani, najmłodsi nasi Podopieczni, po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły. Na początku uroczystości odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas III.  Pani Dyrektor złożyła życzenia wielu sukcesów w nauce wszystkim uczniom. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym odbyło się ślubowanie.   Po złożeniu ślubowania Dyrekcja szkoły dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem,  ramion dzieci. Wszyscy uczniowie spotkali się również z wychowawcami w klasach." 

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE 2022/2023

 

 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie od 1 – 15 września 2021 r. w zaklejonej kopercie do skrzynki na korespondencję MCO wystawionej na parterze budynku przy al. Piłsudskiego 12.

 

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest terminem ostatecznym.  

 

Szczegóły w linku

 

 

5.09.2022r. (poniedziałek)

godz. 17.30  - klasa 4a

 

6.09.2022r. (wtorek)

godz. 16.30 - klasy 1a, 1b, 2b, 3a, 3b, I-III*OP

godz. 17.30 - klasy 2a, 4a, 4b, 5a, 5b,5c, 6a, 6b, 7a

 

8.09.2022r. (czwartek)

godz. 17.30 - klasy 8a, 8b, 8c, 8d, 8e VII-VIII*OP

 

Zebrania z rodzicami klasy ósmych będzie poprzedzone spotkaniem z Dyrekcją Szkoły w związku z egzaminem ósmoklasisty

 

 

Zebrania z Rodzicami

EKO-SZKOŁA 2022

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała tytuł EKO-SZKOŁA 2022 w ramach projektu Eko-Szkoła.

EKO – SZKOŁA to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Idea projektu opierała się na promowaniu postaw proekologicznych, dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu przez nauczyciela i jego uczniowską grupę/klasę projektową, kilkunastu przedsięwzięć ekologicznych na terenie szkoły. Placówki, które spełniły wszystkie wymagania formalne, angażując się bardzo we wszystkie zaplanowane ekologiczne działania uzyskały ogólnopolski tytułu EKO-SZKOŁA 2022 a nauczyciel, szkolny koordynator wszystkich działań otrzymał tytuł PROMOTOR EKOLOGII 2022. Nasza placówka spełniła wszystkie wymagania formalne, angażując się w zaplanowane ekologiczne działania. W związku z tym szkoła uzyskała ogólnopolski tytułu EKO-SZKOŁA 2022 a koordynator Pani Katarzyna Rams i Pani Beata Kliś otrzymały tytuł PROMOTOR EKOLOGII 2022.

 

Dziękujemy wszystkim realizującym projekt w minionym roku szkolnym.

Budżet Obywatelski

 

 

Już można głosować na nasz projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego :)

Link do platformy do głosowania:

 

www.razemtychy.pl/glosowanie

 

PROJEKT NUMER IX/3
„Biegaj z nami- budowa bieżni i skoczni przy SP 36 przy ul. De Gaulle’a 18”
  


i zatwierdzić wybór przyciskiem „Wybierz”

 

Prosimy o Państwa głosy !