Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

"Non Scholae Sed Vitae Discimus"  

„Nie Dla Szkoły Lecz Dla  Życia Uczymy Się”  

 

 Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku,

obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie

w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła

coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie

o zasadach moralnych, oraz...uśmiechu na twarzy.

ZAPAMIĘTAJ numery alarmowe 

 

      Pogotowie ratunkowe............999

      Policja....................................997

      Straż Pożarna.........................998

 

.

Profilaktyka zdrowotna w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa

Rodzicu,

 

 • porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
   

 • nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
   

 • jeśli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
   

 • jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 8. roku życia, to w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
   

 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 
W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię
Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych
– tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).
 
Przydatne linki
 

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

10.03.2020r.
09.03.2020r.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

 

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

 

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

 

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

 

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

PILNE!!!

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
   

 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
   

 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
   

 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
   

 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
   

 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
   
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
   
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
   
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
   
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
   
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
   
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
   
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
   
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 

 • dziennik elektroniczny;
   
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
   
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.


 

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
   
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

 

 

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

 

Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 

 

 

Departament Informacji i Promocji
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

11.03.2020r.
11.03.2020r.

W związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół i placówek oświatowych w całym kraju, konieczne było wprowadzenie zmian w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tychy dotyczących terminów postępowania rekrutacyjnego.

 

Bardzo proszę  Rodziców o zapoznanie się z nowymi terminami w zakładce rekrutacja.

 

Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie internetowej szkoły.

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej z innowacją hokej/unihokej oraz klasy czwartej sportowej

11.03.2020r.

godz 14.00

11.03.2020r.

godz 17:00

Szanowni Państwo,

informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna zostaje zamknięta
od 12-25 marca 2020 r. włącznie.

Uwaga Rodzice!

Szanowni Państwo!

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych przez placówkę 
i związanym z tym wykonywaniem pracy zdalnej przez pracowników szkoły,
kontakt petentów ze szkołą jest możliwy tylko  drogą elektroniczną.
Poniżej podajemy adres e-mail.

 

sp36@oswiata.tychy.pl

 

 

PILNE!!!

 

 

 

Zgodnie z decyzją MEN, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
zostają zawieszone
do dnia 26 kwietnia 2020 r.

PILNE!!!

 

 

 

Zgodnie z decyzją MEN, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
zostają zawieszone
do dnia 24 maja 2020 r.

24.03.2020r.

godz 18:00

Drodzy Rodzice,

 

Z uwagi na przedłużenie terminu zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 10 kwietnia 2020 r., informujemy, że terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I i IV uległy zmianie (aktualne w zakładce rekrutacja na stronie szkoły).

 

W związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zminimalizowania kontaktów osobistych, zgodnie z zaleceniami Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach, podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej kandydatów:

 

- którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej,

 

- zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

 

- przyjętych i nieprzyjętych,

 

nastąpi poprzez informację na stronie internetowej placówki i przekazanie jej e-mailowo i/lub telefonicznie.

 

 

Informujemy, że wszyscy kandydaci do klasy I z innowacją hokej na lodzie / unihokej, którzy przystąpili do testów sprawnościowych uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej i zostali zakwalifikowani do tej klasy.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/88/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r. prosimy o potwierdzenie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00.

 

Przypominamy, że potwierdzenie to powinno nastąpić elektronicznie w systemie rekrutacji lub drogą e-mailową sp36@oswiata.tychy.pl

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

Proszę kliknąć TUTAJ

 

 

REALIZOWANA 2 KWIETNIA OGÓLNOŚWIATOWA INICJATYWA
„NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU”
ROZPOCZYNA OBCHODY ŚWIATOWEGO MIESIĄCA
NA TEMAT AUTYZMU.

POMÓŻ INNYM ZROZUMIEĆ I UWRAŻLIWIĆ SIĘ NA AUTYZM, ABY UŁATWIĆ OSOBOM DOTKNIĘTYM AUTYZMEM

ŻYCIE WŚRÓD NAS 

 

https://www.polskananiebiesko.pl/

 

Uczniowie kontra wirus

 

 

 

Nasi uczniowie dają znać, że wszystko u nich dobrze. W czasie, kiedy pozostają w domach, uczą się, bawią, rozwijają zainteresowania, opiekują się rodzeństwem. Co najważniejsze nie wychodzą niepotrzebnie.

 

Bądź jak nasi uczniowie i

#zostańwdomu                 #zostajęwdomu           #andratuttobene

#wszystkowporządku         #myślpozytywnie

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

 

Proszę kliknąć TUTAJ

 

 

POWIATOWY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Fizyka i Chemia w obiektywie”

REGULAMIN KONKURSU

KARTKA DLA MEDYKA

PRACE NASZYCH UCZNIÓW

KONKURS

 

 MISJA POLARNA!

 

KONKURS DLA DZIECI (10-14,99 LAT)

PRZYGOTUJ POSTER,

WYJEDŹ NA SZKOŁĘ LETNIĄ DO OBSERWATORIÓW GEOFIZYCZNYCH

                                                                                   czytaj więcej

Akcja "Dzieci uczą rodziców"

Dzieci uczą rodziców

Sukcesy naszych absolwentów
i
pierwsze zawodowe kontrakty z GKS Tychy.

Determinacją i ciężką pracują zasłużyli na pierwsze profesjonalne kontrakty. Czterech wychowanków złożyło podpisy pod nowymi umowami, wśród nich nasi absolwenci.... 

 

Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii

 

 

 

Poniżej znajduje się link do pliku z informacjami dla osób doświadczających
przemocy domowej przygotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Plan awaryjny

Czas na nowy konkurs

Kto zgadnie jak nazywa się największy na świecie las z samych drzew osikowych ? (widoczny na zdjęciu poniżej).

 

Regulamin:

 

 • odpowiedzi prosimy wysyłać tylko na e-mail info@osikowadolina.pl
   
 • na odpowiedzi e-mailem czekamy do końca dnia 26-04-2020 (niedziela)
   
 • losowanie nagród i poprawna odpowiedź na zagadkę zostanie ogłoszona na FB Osikowej Doliny https://www.facebook.com/osikowadolina 28-04-2020
  (wtorek) o godzinie 12:00

   
 • wylosowane 4 poprawne odpowiedzi nagrodzimy zestawami
  "Zrób to Sam" - Laurkami dla Mamy
 

 

 

 

Serwis dyktanda.pl zaprasza na pierwszą edycje konkursu „Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii". Jest on skierowany zarówno do lubiących tworzyć, jak i rozwiązywać dyktanda.

Konkurs rozpoczyna się już 24 kwietnia, będzie trwał do 24 maja. Oprócz mistrzowskich tytułów na laureatów czekają wartościowe nagrody. W konkursowej puli czeka ponad 130 atrakcyjnych paczek z nagrodami. Korzystanie ze strony i udział w konkursie jest bezpłatny. Dołącz do konkursu i naucz się ortografii z przyjemnością!

Konkurs odbędzie się w dwóch grupach: Mistrz Dyktand oraz Mistrz Ortografii. W pierwszej przewidziano pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele). Natomiast w drugiej, uczestnicy zawalczą w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia. Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub poprawnie rozwiąże, tym więcej punktów zdobędzie, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu. Każdego dnia od 25 kwietnia do wygrania będą na facebook.com/dyktandapl/ dodatkowe nagrody.

 

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: dyktanda.pl. Nagrodzonych zostanie łącznie piętnastu Mistrzów Dyktand – oznacza to nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii oraz 88 Mistrzów Ortografii – nagrody za 1, 2 i 3 miejsce, a także 19 nagród pocieszenia w czterech kategoriach. Na naszym profilu facebook.com/dyktandapl/ Nagrodzimy kolejne 30 osób. W paczkach z nagrodami znajdzie się ponad 600 nagród rzeczowych (głównie książkowych) otrzymanych od sponsorów. Nagrody zostaną dostosowane do kategorii wiekowej nagrodzonych.

 

 

 

 

Konkurs "Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii"

"W masce mi do Twarzy"

"W masce mi do Twarzy" cd...

Prace plastyczne naszych uczniów

Podziękowania klasy IV a

Olimpiada wewnątrzszkolna z języka angielskiego kl VIII

 

Dnia 13 maja odbyła się olimpiada wewnątrzszkolna z języka angielskiego dla uczniów klas VIII. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością środków językowych, takich jak pytania szczegółowe. Została również sprawdzona ich znajomość słownictwa o szerokim zakresie. Uczniowie pisali definicje słów, parafrazowali zdania, czytali ze zrozumieniem, uzupełniali dialogi, tworzyli wypowiedź pisemną 80-100 słów.

 

1. miejsce - Mateusz Sałata z klasy 8a,

 

2. miejsce - Mateusz Brodowski z klasy 8b. 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

04.05.2020r. Międzynarodowy Dzień Strażaka

 

 

Wszystkim strażakom DZIĘKUJEMY za służbę, trud i poświęcenie!

Uczniowie klasy 1b 

"Do dzieła...AKCJA!" - konkurs dla uczniów na filmik przeznaczony do social mediów, który opowie o tym jak dzieci radzą sobie z nudą.

Szczegóły poniżej

 

http://jestestworca.pl/

 

Konkursy-dla-uczniow-i-nauczycieli-Do-dzielaAKCJA-w-ramach-kampanii-o-prawie-autorskim-PWM-k9ebepuy.pdf

 

 

 

 

konkurs "Do dzieła...AKCJA!"

Jak skutecznie i na trwałe nauczyć się biologii???

 

Odpowiedź jest prosta-

oczywiście poprzez działanie i prowadzenie obserwacji przyrodniczej.

Wystarczy założyć hodowlę

solanum tuberosum (ziemniaka)

 i… obserwować.

 

Wyzwanie to pomimo trudnej sytuacji, podjęło wielu uczniów klas 5!

Sami zobaczcie na ich wspaniałe efekty…

Jestem z Was bardzo dumna- trzymajcie tak dalej!

Nasi uczniowie są bardzo kreatywni. To praca Juliana Wróbla z VI d , który przygotowała przepis na chleb.

Okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne :) Może ktoś spróbuje swoich sił . Zapach, smak i satysfakcja - bezcenne.

 

Kreatywność naszych uczniów

Kreatywność naszych uczniów

Pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji finansowej.

 

czytaj więcej w zakładce  Dla rodzica ->Ogłoszenia

Uczniowie Naszej Szkoły są bardzo kreatywni. Podczas nauczania zdalnego na plastyce zajmowaliśmy się min. Fotografią kulinarną i metodą obróbki zdjęć.

 

Wykonane prace sprawiają, że ślinka cieknie i aż, chciałoby się spróbować tych pyszności.

Oto niektóre z nich :)

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym
w roku szkolnym 2019/2020.

,,Kocham Polskę".

Na zajęciach plastyki, uczniowie klas VII poznawali twórczość Pabla Picassa.

Wynikiem tego są wspaniałe prace, inspirowane twórczością wielkiego i wszechstronnego artysty.

Kreatywność twórcza - sposobem na nudę.

Wszyscy w domu mamy jakieś niepotrzebne i zużyte przedmioty.Dlaczego nie dać im drugiego życia ? Uczniowie klas V i IV ze starej skarpety, stworzyli zabawki i przytulanki. Taka kreatywna zabawa, pomaga nam się koncentrować, rozwija naszą wyobraźnię i poprawia naszą sprawność manualną. 

 

Efekty pracy dzieci są zadziwiające :)

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

 

 

Dla chętnych, zamieszamy również instrukcję - Jak wykonać króliczka.

( autor: Mateusz Seehawer )

Zdalne nauczanie na dobre zadomowiło w domach uczniów klasy 1b. Wykazali się niezwykłą kreatywnością podczas wykonywania pracy technicznej "Rower", przy użyciu dostępnych materiałów.

 

Oto efekty:

Kreatywność uczniów klasy 1b

Uczniowie klasy 2a są kreatywni.

 

Podczas zdalnego nauczania potrafią tworzyć bardzo ciekawe rzeczy - instrumenty, pojemniki na kredki, kukiełki itp. A wszystko to jest ekologiczne:) Wykorzystują materiały jakie mają w domu - rolki po papierze toaletowym, skrawki materiałów, stare guziki i słomki. 

Pasje naszych uczniów

 

 

     
 Jestem, więc rysuję!

 

  Maja interesuje sie mangą od dawna. Najchętniej rysuje postacie z OVERWATCHA i "eksperymentuje" w postaciach. Wszystko zależy od nastroju...Własnoręcznie uszyła FURRSIUT -to odsłona zwierzęcej postaci z jaką utożsamia się w fandomie owo. Sam fandom nazywa się furry- futrzak. Furrsiuty nie są tanie ,dlatego sama próbuje je robić. Rysuje bardzo DUŻO, ale stara się też pracować nad nowym furrsiutem.

 

Będzie dobrze 

 

Samorząd Uczniowski zorganizował akcję, którą zapoczątkowały włoskie dzieci w czasie epidemii. Nasi uczniowie przygotowali kolorowe plakaty z hasłem „Będzie dobrze”, które widnieją w oknach i sprawiają, że na twarzach przechodniów pojawia się uśmiech.

 

 

Dziękujemy:)

Prace naszego ucznia Dawida

Pozytywne strony pandemii widziane oczami uczniów Sp36

Lekcja Informatyki i matematyki w jednym


Harmonia w chaosie

 

Podczas zdalnego nauczania można łączyć naukę, relaks i rozrywkę. Uczniowie, bawiąc się kolorami, testując możliwości symetrii, wykorzystując aplikację do abstrakcyjnego rysowania skomponowali niesamowite obrazy. Powstały magiczne grafiki.

 

Zdalne lekcje fizyki

 

Własne przygotowane materiały, prezentacje multimedialne , nakręcone filmy edukacyjne i wiele innych narzędzi dostępnych na rynku jak również aplikacja TEAMS to lekcje fizyki w kształceniu na odległość w SP 36.

 

Bohaterowie są wśród nas

 

Jestem ratownikiem medycznym pracującym w Tychach. Od początku pandemii ja i moi koledzy ze śląskich szpitali i Zespołów Ratownictwa Medycznego zmagaliśmy się z problemami sprzętowymi zapewniającymi nam bezpieczeństwo. Podczas szukania rozwiązań polegających na adaptacji masek przemysłowych na medyczne natrafiłem na Mateusza Sałatę.
 
Otrzymaliśmy od niego adaptery do filtrów z wydruku 3D.
 
Mateusz zaoferował nam swoją pomoc zupełnie bezinteresownie w postaci kilkunastu adapterów. Jego postawa jest bardzo dojrzała, zasługuje na wyróżnienie i pochwałę. Jest osobą bardzo skromną. 
 
"Istnieje wiele sposobów niesienia pomocy ludziom, ale jest tylko jeden sposób na życie: pomagać ludziom."
 
(H. Z. Niedzielski)
 
 
Z wyrazami szacunku
Ratownik Medyczny
Jakub Herman
 
 

 

Lekcje języka angielskiego

przykład 1

przykład 2

przykład 3

Drodzy Rodzice zachęcamy do zapoznania się z artykułami na stronie UNICEF-u:

 

• „Jak radzić sobie z wyzwaniami rodzicielskimi podczas pandemii - wskazówki dla rodziców”

 

https://unicef-koronawirus.pl/psychologia/jak-radzic-sobie-z-wyzwaniami-rodzicielskimi-podczas-pandemii/

 

• „Jak rodzice mogą rozmawiać z dziećmi o koronawirusie”

 

https://unicef-koronawirus.pl/psychologia/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-koronawirusie/

 

Drodzy Uczniowie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:

 

• Przewodnik dla młodych „Co możesz zrobić podczas epidemii koronawirusa”

 

https://unicef-koronawirus.pl/data/uploads/articles/pdf/przewodnik-dla-modych-covid-19.pdf

 

• Jak wykorzystać wolny czas na zrobienie czegoś ważnego i wartościowego dla siebie i świata!

 

http://unicef-koronawirus.pl/data/uploads/articles/pdf/propozycje-aktywnoci-i-wyzwa-dla-dzieci-i-modziey.pdf

 

Wyróżnienie w wojewódzkim konkursie Przyrodniczym

"Dzikie jest piękne"


Uczennica naszej szkoły Hanna Tomczyk, z klasy IV a zdobyła wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym "Dzikie jest piękne". Celem konkursu było zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko. Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu lub prezentacji multimedialnej. Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych uczniów, którzy licznie wzięli udział w konkursie. Tobie Haniu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zajęcia logopedyczne w zdalnym nauczaniu

 

Ćwiczymy głoskę "cz"

 

wordwall.net/play/2301/790/391

 

 

Ćwiczymy głoskę "sz"

 

wordwall.net/play/2304/826/610

100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II

 

 

Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Oto jak wspaniałe pomysły mieli. Są:

 

- prace plastyczne (plakaty, portrety, kolorowanki, laurki)

- wiersze

- krzyżówki i testy wiedzy

- śpiew pieśni "Barka"

- utwór "Barka" na akordeonie, flecie, saksofonie, skrzypcach oraz pianinie

- układnie 1000 puzzli

 

Sprawdź:

 

pl.padlet.com/kcebula/xldc8qdej3ywtm67

 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w akcji. Jesteście cudowni :)

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie 

Katarzyna Cebula

Olimpiada wewnątrzszkolna z języka angielskiego kl V

 

Dnia 13 maja odbyła się olimpiada wewnątrzszkolna z języka angielskiego dla uczniów klas V. Olimpiada odbyła się na platformie Teams. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością środków językowych, takich jak czasy gramatyczne (teraźniejsze i przeszły), przedimki nieokreślone i wyrażenia ilościowe, stopniowanie przymiotników. Została również sprawdzona ich znajomość słownictwa, np. ubrań, pomieszczeń szkolnych, instrumentów muzycznych, nowoczesnych technologii, nazw geograficznych, miejsc w mieście, zawodów, państw i narodowości. Uczniowie poprawiali błędy w pisowni, czytali ze zrozumieniem, a także reagowali na podane wypowiedzi.

 

1. miejsce zajęły ex aequo


Justyna Woźny z klasy 5b i Vivienne Storey z klasy 5e,

 

2. miejsce - Maja Kozłowska z klasy 5b 

 

3. miejsce - Wiktoria Szyderska z klasy 5a.

 

 

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Warsztaty języka niemieckiego

 

18.05.2020. odbyły sie warsztaty językowe dla chętnych uczniów( 3 z danej szkoły). Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka niemieckiego

 

Z naszej szkoły w warsztatach wziął udział Mateusz Brodowski Laura Kempny i Patryk Figiel

 

 Zadaniem warsztatów była kolejna odsłona zajęć online z naciskiem na aktywizację uczniów.

 

Tym razem temat dotyczył kalendarza ogólnie mówiąc i umiejętności, kompetencji mówienia, wyrażania się, budowania wypowiedzi ustnej na bazie już w większości znanego uczestnikom słownictwa. Dalszym celem było rozbudzenie ciekawości w kierunku wiedzy, która wykracza poza język niemiecki, wiedzy ogólnej

Prezentacja

Dyplom  Mateusza

Dyplom Patryka

Dyplom Laura

Zaświadczenie nauczyciela

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych

– edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne - edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne - konsultacje

Wytyczne -rewalidacja

Lekcja artystyczna

 

Podczas kształcenia na odległość uczymy się tworzyć nowe rzeczy i odkrywamy swoje talenty. Dzięki ciekawym inspiracją, powstają małe dzieła sztuki. Być może któryś z naszych uczniów osiągnie światową sławę.

 

Przykłady tych prac, pokazują jak łatwo nauczyć się malować portret, pejzaż lub zaprojektować wnętrze lub stronę do bloga.

 

Wystarczy domalować lub dorysować drugą połowę obrazu :)

Świat malowany zbożem


Uczniowie klasy IV a stworzyli świat malowany zbożem. To efekty ich pracy twórczej. Dzieciaki zasługują na pochwałę za ogromny trud włożony w ich małe arcydzieła :)

Sztuka wokół nas

 

Ucząc się w domu odkrywamy wiele nowych rzeczy. Odnajdujemy sztukę we wszystkim co nas otacza. Nasi uczniowie odnaleźli twarze w przedmiotach codziennego użytku. Okazuje się , że wiele przedmiotów na nas Patrzy... :)

 

 

     Jaka to lektura?

  

 

Animacja poklatkowa to doskonały sposób na powtarzanie materiału. Jest to technika tworzenia filmów polegająca na przemieszczaniu obiektów na niewielkie odległości, a następnie fotografowaniu ich. 

 

 

 

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet

Dzień Matki w 2a

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA

 

 

 

W ramach projektu pn. „ ZDALNA SZKOŁA - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, otrzymali dziesięć tabletów przeznaczone do nauki zdalnej. Projekt realizowany przez Gminę Tychy, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Ma on na celu zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdaną edukację.

Zgodnie z organizacją

roku szkolnego 2019/2020 

 

1 czerwca 2020r

 

jest dniem dodatkowo wolnym

 

od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

"Dopalacze - ukryte zagrożenie"

Dzień Królewny

 

25 maja obchodzimy wyjątkowe święto - Dzień Królewny :)

Dziewczynki z klasy VI d zorganizowały konkurs dla najmłodszych. Okazuje się, że w naszej szkole jest niejedna królewna :)

Wszelkie informacje dla rodziców uczniów 

pierwszej klasy w roku szkolnym 2020/2021

znajdują się  w zakładce Wyprawka pierwszaka

 

Z powodu pandemii zaplanowane wcześniej zebranie dla rodziców przyszłych klas pierwszych zostało ODWOŁANE.

 

 

Zebranie ODWOŁANE

 

 

Mój dzień w czasie pandemii

 

 

Fotorelacja 1

Fotorelacja 2

Fotorelacja 3

Fotorelacja 4

Fotorelacja 5

Fotorelacja 6

Fotorelacja 7

"Mistrz Ortografii Zdalnego Nauczania 2020"

 

 

21 maja 2020 roku odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii Zdalnego Nauczania 2020" zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 6 w Tychach.

W kategorii klas piątych:

I miejsce zajęli dwaj uczniowie klasy 5c naszej szkoły

- Aleksander Skowroński i Kamil Sornek.

 

Miejsce II zdobył Emil Plewnia również z klasy 5c. 

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w ortograficznych zmaganiach:)

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

w zakładce Rekrutacja

 

Coś z niczego.

 

Na plastyce nie zawsze używamy farb lub kredek. Czasem, aby stworzyć coś kreatywnego, wykorzystujemy rzeczy pozornie, zupełnie nieprzydatne. Jak widać, potrafimy z czegoś co nieprzydatne, stworzyć coś co może być zabawką, rzeźbą lub elementem wystroju wnętrza. Tak też powstał ludzik z patyków :)

Powiatowy Konkurs Fotograficzny 
Fizyka i Chemia w obiektywie 

 

W maju, podczas zdalnego kształcenia uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w konkursie, którego celem było  rozwijanie zainteresowań naukami ścisłymi: fizyką i chemią, wdrażanie uczniów do twórczej i samodzielnej pracy, rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności w oparciu o chemię i fizykę jako naukę, przedstawienie zjawisk fizycznych i przemian chemicznych za pomocą fotografii oraz ich objaśnienie. 

 

Oto efekty pracy:

 

 

W dniach 16,17,18 czerwca 2020 r.
odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Dni te są wolne od zajęć dydaktycznych.

 

 

Zgodnie z organizacją roku szkolnego 2019/2020 

 

25 czerwca 2020 r.

 

jest dniem wolnej klasy.

Dzień ten jest dniem  wolnym od zajęć dydaktycznych

 

Wyniki konkursu:

 

 

 

 

REKTURACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Zgodnie harmonogramem ogłoszonym przez MEN 
rejestracja kandydatów w systemie (logowanie) rozpoczyna się

15 czerwca 2020 r.

 

 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Zakładka

 

Książka towarzyszy nam od dziecka. Czytamy bajki, powieści, wiersze, opowiadania. Jak o nią dbać aby się nie zniszczyła ? Jak zaznaczyć kartkę na której skończyliśmy czytać dany fragment ?

Nasi uczniowie znaleźli sposób. Bardzo pomysłowy i kolorowy  :)

Informator tyskich szkół ponadpodstawowych

Dom pełen dźwięków

 

Uczniowie z klasy 2b nie marnują czasu w trakcie kształcenia zdalnego. Każde dziecko w swoim domu wykonało instrument muzyczny z materiałów pozornie już niepotrzebnych. Instrumenty jakie stworzyli były naprawdę piękne i wyjątkowe. 

Poczucie własnej wartości

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 26.06.2020r. tj w piątek. W związku z COVID -19 nie będzie uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Świadectwa wręczać będą wychowawcy wg ustalonego harmonogramu. 

Z powodu intensywnych opadów deszczu oraz braku chodnika, a tym samym dojścia do szkoły od strony boiska następuje zmiana miejsca rozdawania świadectw:  w głównym wejściu do szkoły oraz w wejściu na salę gimnastyczną od strony Zus-u:

 

Wejście główne

 

8.00 – 8.30 klasa 8A

8.30 – 9.00 klasa 8B

9.00 – 9.30 klasa 8C

9.40 – 10.00 klasa 1A

10.20 – 10.50 klasa  1B

10.50 – 11.10 klasa  2A

11.10 – 11.30 klasa 2B

11.30 – 11.50 klasa 2C

11.50 – 12.10 klasa 3A

12.10 – 12.30 klasa 3B

12.30 – 12.50 klasa 3C

 

 

Wejście na salę gimnastyczną od strony ZUS-u

8.00 – 8.20 klasa 5A

8.20 – 8.40 klasa 5B

8.40 – 9.00 klasa 5C

9.00 – 9.20 klasa 5D

9.20 – 9.40 klasa 5E

9.40 – 10.00 klasa 6A

10.00 – 10.20 klasa 6B

10.20 – 10.40 klasa 6C

10.40 – 11.00 klasa 6D

11.00 – 11.20 klasa 7A

11.20 – 11.35 klasa 7B

11.35 – 11.55 klasa 7C

11.55 – 12.15 klasa 4A

 

Pamiętamy o reżimie higienicznym, obowiązującym podczas odbioru świadectwa (maseczka lub przyłbica, dezynfekcja rąk) W przypadku klas ósmych dodatkowo każdy uczeń powinien przynieść ze sobą własny długopis do podpisu odbioru świadectwa.

 

 

Kolejne prace uczniów

 

Nasi uczniowie , czasem tworzą zaskakujące dzieła. Potrafią doskonale łączyć techniki i wykorzystywać różne materiały do swojej pracy. Być może przyczyni się to do ich późniejszych wyborów w zawodzie grafika komputerowego. Zobaczymy co czas przyniesie a tymczasem zerknijcie na te ciekawe prace......

Odcisk palca

 

Odcisk palca to tak naprawdę odcisk linii papilarnych, które znajdują się na opuszkach palców. Okazuje się, że jest to doskonały sposób identyfikacji osób, ponieważ linie papilarne są zupełnie unikatowe dla każdego człowieka. Oznacza to, że nie ma na świecie osób, które mają te same linie papilarne. Odcisk palca jest więc idealną metodą na przekazanie swojej indywidualności.

Tak też uczynili nasi uczniowie........

Wakacyjne marzenia naszych uczniów.

Zakończenie roku szkolnego.

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

 do klasy IV sportowej o profilu hokej na lodzie / unihokej

w Szkole Podstawowej nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

na rok szkolny 2020/2021

 

 

kliknij tutaj