ZAPAMIĘTAJ numery alarmowe 

 

      Pogotowie ratunkowe............999

      Policja....................................997

      Straż Pożarna.........................998

      Numer alarmowy....................112

 

 

 

Uczestniczymy :

Certyfikaty:

Współpracujemy :

Partnerzy, sponsorzy:

Szkoła Podstawowa nr 36

im. Narodów Zjednoczonej Europy

w Tychach

"Non Scholae Sed Vitae Discimus"  

„Nie Dla Szkoły Lecz Dla Życia Uczymy Się”  

 

 Jesteśmy szkołą, która kształci uczniów na miarę XXI wieku,

obywateli Europy tak, by potrafili radzić sobie

w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła

coraz bardziej wymagającej rzeczywistości, nie zapominając jednocześnie

o zasadach moralnych, oraz...uśmiechu na twarzy.

w związku z przejściem uczniów
klas 1-3 na kształcenie na odległość, podjęliśmy decyzję o wydłużeniu czasu na przygotowanie i przesłanie nagrań na I Międzyszkolny Konkurs Wiosennej Piosenki.

 

 

Ostateczny termin upływa 30.04.2021r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 7 maja.

 

Przypominamy, że na laureatów naszego konkursu czekają
wspaniałe nagrody.

 

 

 

Zapraszamy! Warto

I Międzyszkolny Konkurs Wiosennej Piosenki.

Akcja Żonkile

 

19 kwietnia obchodzimy rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Nasza szkoła weźmie  udział w Akcji Żonkile organizowanej przez Muzeum POLIN. 

W tygodniu 19-23 kwietnia uczniowie będą na historii oglądać materiały przygotowane przez organizatorów Akcji Żonkile. 

Przedstawiamy wyniki międzyszkolnego konkursu
"Mój słownik języka angielskiego":

 

I miejsce - Wojciech Trojan SP 36

 

II miejsce - Julia Gaik SP 7

 

III miejsce - Urszula Pacyga SP 36

 

 

 

Wyróżnienia:

 

Julia Haśnik SP 22

Maja Goncerzewicz SP 36

Mateusz Młynarski SP 36

Viviana Lubowiecka SP 7

Julia Grochowiec SP 36

Jakub Mierny SP 7

Tomasz Osiński SP 7

Filip Dębski SP 36

Karol Lenik SP 36

Monika Ordynowska SP 17

Lila Sadowska ZSM

Blanka Gawarecka SP 36

Julia Jankowska SP 7

Weronika Faruń SP 36

Józef Piasecki SP 22

Zuzanna Piasecka SP 22

Paulina Młyńczyk SP 36

Zuzanna Pander SP 7

Martyna Kręcichroost SP 36

Krzysztof Filipek SP 7

Wiosenny Festiwal Internetowy.

 

 

 

23 marca drużyna w składzie: Klaudia Bielecka, Aleksandra Chodak, Oskar Grochowski, Kiara Kozak, Maja Tomera, Kacper Trela, Karol Szczepanek oraz Patryk Zombek  reprezentowała naszą szkołę podczas Wiosennego Festiwalu Internetowego, który został zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wirtualny Festiwal to interaktywna forma, w której zespoły uczniowskie z całej Polski uczestniczyły we wspólnej zabawie online, podczas której rozwiązywały zadania ekologiczne dotyczące zmian klimatycznych na Ziemi, bioróżnorodności, konsumpcji i czystej energii. Uczestnicy współpracowali ze sobą i dzielili się swoimi pomysłami rozwiązując na padlecie kolejne zadania z okazji Dnia Wiosny.

 

Efekty pracy uczniów można zobaczyć na tablicy:

 

 

Efekt pracy uczniów

Nasza drużyna prawidłowo rozwiązała wszystkie zadania  oraz  otrzymała zaświadczenie o ukończeniu Festiwalu.

 

 

Gratulujemy!